Hinnat

Meillä oppilaiden ikähaitari on 3-76v ja jokaisen tanssi on tärkeää!

Hinnat

Opintomaksut lukuvuosi 2019-2020

Tanssiopistolla on käytössä jaksohinnoittelu kuukausittain. Hinnat on laskettu koko lukuvuoden ajalta, joten maksu on aina sama joka kuukausi. Poikkeuksena kuitenkin elokuu ks. hinnat alla. Jaksohinnoittelussa oppilas ei joudu maksamaan koko lukukautta opintojen keskeytyessä siitä ilmoittaessaan 14 vrk ennen seuraavan jakson alkua kirjallisesti (sähköposti tai kirje).

Ensimmäisen tanssitunnin voi kokeilla maksutta, kokeilukerta kuitenkin katsotaan ensimmäiseksi tuntikerraksi opintojen jatkuessa. Tunnin jäädessä kokeilukertaan, on siitä myös ilmoitettava oppilaspaikan vapauttamiseksi. Muuten oppilaspaikka katsotaan varatuksi ja maksulliseksi.

Opintomaksut maksetaan jokaisen kuukauden 5. päivä mennessä tanssiopiston tilille (paitsi elokuun maksu syyskuun maksun yhteydessä). Maksulomakkeet lähetetään sähköpostitse tai tarvittaessa postitse kauden alussa koko lukuvuoden ajalta tai opintojen alkaessa, jos oppilas aloittaa kesken lukuvuoden. Mikäli kokeilukerta jää ainoaksi kerraksi, saatu lasku on tällöin mitätön. Workshopit ja muut erillisopinnot maksetaan ennen kurssin alkua erikseen annettavalla maksulomakkeella.

Maksumuistutuksesta perimme laskutuslisän 5 euroa. Viivästyskorko on 7,5 %. Yhden maksumuistutuksen jälkeen lasku siirtyy perintään. Mikäli opintomaksua ei ole suoritettu maksumuistutuksen eräpäivään mennessä on tanssiopistolla oikeus evätä oppilaan osallistuminen opetukseen.

Perhealennus

10% perhealennus myönnetään toisesta, kolmannesta jne. saman perheen jäsenestä halvimmasta kk-maksusta (ei kuitenkaan tanssikortista, ek-kausimaksusta, intensiivijaksoista, workshopeista ja muista erillisopinnoista, leireistä ja kisamaksuista).

Poissaolot ja korvauskäytännöt

Poissaoloja ei korvata rahassa, vaan ne voi korvata muilla tunneilla sopimalla niistä opettajan kanssa oman tai alemman tason tunneilla. Pitkäaikaisissa sairauspoissaoloissa (1kk-) voidaan maksumuutoksista sopia seuraavaan laskuun lääkärintodistusta vastaan.

Hinta/jakso (kk) Elokuu
Lastentanssi 34 € 20 €
Esibaletti 43 € 25 €
1 x vko 47 € 29 €
2 x vko 68 € 41 €
3 x vko 88 € 53 €
4 x vko 107 € 65 €
5 x vko 123 € 73 €
6 x vko 138 € 81 €
Rajaton tuntioikeus 149 € 86 €

Huom! Intensiivijaksot, workshopit ja erikoiskoulutuksen ryhmien kausimaksut ym erillisopinnot eivät sisälly rajattomaan maksuun ks. myöhemmin alla.

10 x kortti aikuistunneille 113e

Yksittäinen kertakäynti 16e

Yksityistunneista ja sooloharjoituksista hinnat sovitaan tapauskohtaisesti mm. keston ja kertojen mukaan.

Intensiivijaksot (muut kuin erikoiskoulutuksen intensiivit)

Akrobatia: 65e/syyslukukausi 5x75min + 65e/kevätlukukausi 5x75min
Jump & Turns: 65e/syyslukukausi 5x75min + 65e/kevätlukukausi 5x75min

Erikoiskoulutusryhmien hinnat

Lukujärjestyksen mukaiset erikoiskoulutuksen viikkotunnit

Baletti EkA: normaali viikkotuntiveloitus/kk + 75e/syyskausi + 75e/kevätkausi
Contemporary jazz Ek Hattarat: normaali viikkotuntiveloitus/kk + 65e/syyskausi + 65e/kevätkausi
Jazz Ek Dominot: normaali viikkotuntiveloitus/kk + 65e/syyskausi + 65e/kevätkausi
Jazz Ek Poppaset: normaali viikkotuntiveloitus/kk + 65e/syyskausi + 65e/kevätkausi
Kausimaksu kattaa myös ek-ryhmien ylimääräiset harjoitukset sekä kilpailu/tapahtumapaikkojen harjoitukset ja kisa- ja esitysvalvonnan.

Huom! Mikäli oppilas kuuluu kahteen ek-ryhmään (esim. baletti EkA ja jazz Ek Hattarat) saa hän 10%:n alennuksen halvemmasta kausimaksusta.

Ryhmien osallistuessa kilpailuihin ja tapahtumiin osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut sekä mahd. puvustuskuluja tulevat oppilaan itse maksettavaksi.

Erikoiskoulutuksen intensiivijaksot

Baletti EkA repertuaari: 90e/syyslukukausi 10x + 90e/kevätlukukausi 10x
Baletti EkB repertuaari: 90e/syyslukukausi 10x + 90e/kevätlukukausi 10x
PTO Street Crew Ek: 105e/syyslukukausi 7x75min + 105e/kevätlukukausi 7x75min

Intensiivit ovat erillisopintoja ja niistä veloitetaan vain ko.intensiivijakson maksu eikä niitä lasketa viikkotuntiveloituksen mukaisiin tunteihin.

Maksu kattaa myös ryhmän ylimääräiset harjoitukset sekä kilpailu/tapahtumapaikkojen harjoutukset ja kisa- ja esitysvalvonnan.

Ryhmien osallistuessa kilpailuihin ja tapahtumiin osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut sekä mahd.puvustuskuluja tulevat oppilaan itse maksettavaksi.

Kisaryhmät

Kisaryhmien hinnoista ja hauista ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen koetansseja. Valinta tapahtuu koetanssien kautta ja oppilas sitoutuu ryhmän harjoitusaikatauluihin ja tavoitteisiin, joka on tietty/tietyt kilpailu tai tapahtuma. Kisaryhmämaksun (joka kattaa harjoitukset) lisäksi oppilaan tulee varautua kisojen osallistumismaksuihin, matka- ja majoituskuluihin sekä mahd.puvustuskuluihin.

Workshopit, tanssileirit ja muut erillisopinnot

Workshopien, tanssileirien ja muiden erillisopintojen ajankohdista ja hinnoista infotaan Ajankohtaista sivuilla, ilmoitustaululla sekä somessa.

Vapaaoppilaspaikat

Tanssiopisto myöntää vuosittain 2 vapaaoppilaspaikkaa tai useamman oppilaan kesken jaetuin alennuksin. Paikka myönnetään vuodeksi kerrallaan. Ensisijaisesti vapaaoppilaspaikka myönnetään jo aikaisemmin harrastaneelle sekä siinä aktiivisuutensa osoittaneelle hakijalle, jonka opintojen jatkuminen on vaakalaudalla taloudellisten syiden takia. Paikkaa tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella 1 kk ennen seuraavan lukuvuoden alkua. Vapaaoppilaspaikan saaneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti ennen lukuvuoden alkua. Lukuvuoden 2020-2021 hakemukset tulee toimittaa 19.7.2020 mennessä: info@pirkanmaantanssiopisto.fi.