Hinnat

Meillä oppilaiden ikähaitari on 3-76v ja jokaisen tanssi on tärkeää!

Hinnat

Opintomaksut lukuvuosi 2017-2018

Tanssiopistolla on käytössä jaksohinnoittelu kuukausittain. Hinnat on laskettu koko lukuvuoden ajalta, joten maksu on aina sama joka kuukausi. Poikkeuksena kuitenkin elokuu ks. hinnat alla. Jaksohinnoittelussa oppilas ei joudu maksamaan koko lukukautta opintojen keskeytyessä siitä ilmoittaessaan 14 vrk ennen seuraavan jakson alkua kirjallisesti (sähköposti tai kirje).

Ensimmäisen tanssitunnin voi kokeilla maksutta, kokeilukerta kuitenkin katsotaan ensimmäiseksi tuntikerraksi opintojen jatkuessa. Tunnin jäädessä kokeilukertaan, on siitä myös ilmoitettava oppilaspaikan vapauttamiseksi. Muuten oppilaspaikka katsotaan varatuksi ja maksulliseksi.

Opintomaksut maksetaan jokaisen kuukauden 5. päivä mennessä tanssiopiston tilille (paitsi elokuun maksu syyskuun maksun yhteydessä). Maksulomakkeet annetaan oppilaille kauden alussa lukuvuoden ajalta. Mikäli kokeilukerta jää ainoaksi kerraksi, saatu lasku on tällöin mitätön. Workshopit ja muut erillisopinnot maksetaan ennen kurssin alkua erikseen annettavalla maksulomakkeella.

Maksumuistutuksesta perimme laskutuslisän 5 euroa. Viivästyskorko on 7,5 %. Yhden maksumuistutuksen jälkeen lasku siirtyy perintään.

Perhealennus

10% perhealennus myönnetään toisesta, kolmannesta jne. saman perheen jäsenestä halvimmasta kk-maksusta (ei kuitenkaan tanssikortista, ek-kausimaksusta, intensiivijaksoista, workshopeista ja muista erillisopinnoista, leireistä ja kisamaksuista).

Poissaolot ja korvauskäytännöt

Poissaoloja ei korvata rahassa, vaan ne voi korvata muilla tunneilla sopimalla niistä opettajan kanssa oman tai alemman tason tunneilla. Pitkäaikaisissa sairauspoissaoloissa (1kk-) voidaan maksumuutoksista sopia seuraavaan laskuun lääkärintodistusta vastaan.

Hinta/jakso (kk) Elokuu
Lastentanssi 33 € 19 €
Esibaletti ja poikien tempputanssi 42 € 24 €
1 x vko 46 € 29 €
2 x vko 65 € 39 €
3 x vko 83 € 50 €
4 x vko 101 € 61 €
5 x vko 116 € 68 €
6 x vko 130 € 75 €
Rajaton tuntioikeus 140 € 80 €

Huom! Intensiivijaksot, workshopit ja erikoiskoulutuksen ryhmien kausimaksut ym erillisopinnot eivät sisälly rajattomaan maksuun ks. myöhemmin alla.

10 x kortti aikuistunneille 109e

Yksittäinen kertakäynti 16e

Yksityistunneista ja sooloharjoituksista hinnat sovitaan tapauskohtaisesti mm. keston ja kertojen mukaan.

Erikoiskoulutusryhmien hinnat

Lukujärjestyksen mukaiset erikoiskoulutuksen viikkotunnit

Baletti EkA: normaali viikkotuntiveloitus/kk + 70e/syyskausi + 70e/kevätkausi
Jazz Ek Hattarat: normaali viikkotuntiveloitus/kk + 60e/syyskausi + 60e/kevätkausi
Jazz Ek Poppaset: normaali viikkotuntiveloitus/kk + 60e/syyskausi + 60e/kevätkausi
Kausimaksu kattaa myös ek-ryhmien ylimääräiset harjoitukset.

Huom! Mikäli oppilas kuuluu kahteen ek-ryhmään (esim. baletti EkA ja jazz Ek Hattarat) saa hän 10%:n alennuksen halvemmasta kausimaksusta.

Erikoiskoulutuksen intensiivijaksot

Baletti EkA repertuaari: 10x/syyslukukausi 90e + 10x/kevätlukukausi 90e
Baletti Vek varvastekniikka (varhais ek): 10x/syyslukukausi 90e + 10x/kevätlukukausi 90e
PTO Street Crew Ek: 3xintensiivijakso (a’2h)/syyslukukausi 75e + 3xintensiivijakso (a’2h)/kevätlukukausi 75e

Intensiivit ovat erillisopintoja ja niistä veloitetaan vain ko.intensiivijakson maksu eikä niitä lasketa viikkotuntiveloituksen mukaisiin tunteihin.

Ryhmien osallistuessa kilpailuihin ja tapahtumiin osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut sekä mahd.puvustuskuluja tulevat oppilaan itse maksettavaksi.

Kisaryhmät

Kisaryhmien hinnoista ja hauista ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen koetansseja. Valinta tapahtuu koetanssien kautta ja oppilas sitoutuu ryhmän harjoitusaikatauluihin ja tavoitteisiin, joka on tietty/tietyt kilpailu tai tapahtuma. Kisaryhmämaksun (joka kattaa harjoitukset) lisäksi oppilaan tulee varautua kisojen osallistumismaksuihin, matka- ja majoituskuluihin sekä mahd.puvustuskuluihin.

Workshopit, tanssileirit ja muut erillisopinnot

Workshopien, tanssileirien ja muiden erillisopintojen ajankohdista ja hinnoista infotaan Ajankohtaista sivuilla, ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä somessa.

Vapaaoppilaspaikat

Tanssiopisto myöntää vuosittain 2 vapaaoppilaspaikkaa tai useamman oppilaan kesken jaetuin alennuksin. Paikka myönnetään vuodeksi kerrallaan. Ensisijaisesti vapaaoppilaspaikka myönnetään jo aikaisemmin harrastaneelle sekä siinä aktiivisuutensa osoittaneelle hakijalle, jonka opintojen jatkuminen on vaakalaudalla taloudellisten syiden takia. Paikkaa tulee hakea vapaamuotoisella hakemuksella 1 kk ennen seuraavan lukuvuoden alkua. Vapaaoppilaspaikan saaneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti ennen lukuvuoden alkua. Lukuvuoden 2018-2019 hakemukset tulee toimittaa 20.7.2018 mennessä: info@pirkanmaantanssiopisto.fi.